กิจกรรมล่าสุด

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

34.00
THB
+0.75 (2.26%)

ปรับปรุงเมื่อ: 28.06.2560 | 12:09:08

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,446,600

ราคาเปิด

33.50

วันก่อนหน้า

33.25

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

34.00 / 1,172,200

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

33.75 / 123,600

ช่วงราคาระหว่างวัน

33.25 - 34.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

28.25 - 37.00

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก
/
/
To
/
/
ราคาย้อนหลัง จาก 02 พฤษภาคม 2560 ถึง 27 มิถุนายน 2560
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(31/05/2560 to 13/06/2560)
33.50 34.75 33.25 33.75 38,152,200 1,296,737,950
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(02/05/2560 to 30/05/2560)
32.25 34.25 31.75 33.50 107,347,600 3,524,588,300
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27/06/2560 33.50 33.75 33.25 33.25 3,306,500 110,517,850
26/06/2560 33.50 33.75 33.50 33.50 2,687,700 90,182,150
23/06/2560 33.75 34.00 33.50 33.50 3,195,200 107,520,450
22/06/2560 33.75 34.00 33.50 33.75 2,625,900 88,610,450
21/06/2560 34.00 34.00 33.50 34.00 3,645,800 123,106,675
20/06/2560 34.00 34.00 33.75 33.75 1,273,000 43,179,300
19/06/2560 34.00 34.25 33.75 33.75 1,983,100 67,264,900
16/06/2560 34.00 34.25 33.75 34.25 1,774,800 60,441,450
15/06/2560 34.00 34.50 33.75 34.00 3,655,100 124,624,300
14/06/2560 33.75 34.25 33.75 34.00 3,115,300 106,303,400
13/06/2560 33.50 34.00 33.25 33.75 2,589,200 87,120,575
12/06/2560 33.75 34.25 33.25 33.50 5,381,900 181,105,950
09/06/2560 34.00 34.00 33.50 33.50 2,473,400 83,478,975
08/06/2560 34.00 34.25 33.75 34.00 1,813,800 61,641,225
07/06/2560 33.75 34.25 33.75 34.00 2,053,000 69,618,275
06/06/2560 34.00 34.25 33.50 34.00 2,741,700 92,828,475
05/06/2560 34.50 34.75 33.25 34.00 6,957,600 236,807,900
02/06/2560 34.50 34.50 34.00 34.50 2,809,100 96,674,650
01/06/2560 34.00 34.75 33.75 34.25 7,480,700 257,075,125
31/05/2560 33.50 34.00 33.50 34.00 3,851,800 130,386,800
30/05/2560 34.00 34.25 33.50 33.50 3,777,300 127,950,075
29/05/2560 33.75 34.25 33.75 34.00 3,957,300 134,856,075
26/05/2560 33.25 34.00 33.25 33.75 9,674,700 325,998,950
25/05/2560 33.25 33.50 33.00 33.25 4,174,400 139,007,925
24/05/2560 33.00 33.50 32.75 33.25 6,901,500 228,928,425
23/05/2560 32.75 33.00 32.75 32.75 3,956,900 129,636,450
22/05/2560 32.50 32.75 32.50 32.75 3,851,000 125,576,550
19/05/2560 32.50 32.50 32.25 32.50 3,914,100 126,737,350
18/05/2560 32.50 32.75 32.25 32.50 4,248,900 137,729,425
17/05/2560 32.25 33.00 32.25 32.50 6,448,500 210,817,800
16/05/2560 32.25 32.75 32.25 32.25 5,296,900 171,545,600
15/05/2560 32.50 32.50 32.00 32.00 5,491,600 176,468,750
12/05/2560 32.50 32.75 32.25 32.50 3,095,900 100,488,800
11/05/2560 33.25 33.25 32.25 32.50 6,923,800 226,255,775
09/05/2560 33.00 33.25 32.75 33.00 9,386,200 310,179,125
08/05/2560 32.50 33.25 32.00 32.75 13,878,700 455,467,850
05/05/2560 32.00 32.75 31.75 32.50 3,637,100 117,175,975
04/05/2560 32.25 32.25 31.75 31.75 3,347,500 107,065,875
03/05/2560 32.00 32.25 31.75 32.00 1,891,400 60,689,950
02/05/2560 32.25 32.25 31.75 32.00 3,493,900 112,011,575

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

34.00
THB
+0.75 (2.26%)

ปรับปรุงเมื่อ: 28.06.2560 | 12:09:08

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,446,600

ราคาเปิด

33.50

วันก่อนหน้า

33.25

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

34.00 / 1,172,200

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

33.75 / 123,600

ช่วงราคาระหว่างวัน

33.25 - 34.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

28.25 - 37.00

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
ราคาซื้อ
ราคาขาย
% คอมมิชชั่น
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%