ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

39.00
THB
+1.00 (2.63%)

ปรับปรุงเมื่อ: 14.12.2560 | 12:29:59

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

10,403,200

ราคาเปิด

38.50

วันก่อนหน้า

38.00

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

39.25 / 1,785,900

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

39.00 / 637,500

ช่วงราคาระหว่างวัน

38.25 - 39.25

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

31.75 - 44.50

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก
/
/
To
/
/
ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2560 ถึง 13 ธันวาคม 2560
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14/11/2560 to 27/11/2560)
38.50 38.75 36.75 37.50 109,633,300 4,125,294,575
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(12/10/2560 to 13/11/2560)
41.50 44.50 38.75 38.75 191,250,100 7,931,119,750
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13/12/2560 38.00 38.00 37.50 38.00 4,469,700 169,082,050
12/12/2560 37.75 38.00 37.50 37.75 3,460,900 130,536,500
08/12/2560 37.50 38.25 37.25 37.50 9,312,900 351,756,650
07/12/2560 37.75 37.75 37.25 37.50 3,476,400 130,230,600
06/12/2560 37.50 37.75 37.25 37.75 2,528,500 94,940,450
04/12/2560 37.50 37.75 37.25 37.50 3,018,000 113,157,775
01/12/2560 37.75 37.75 37.00 37.50 5,712,600 213,563,975
30/11/2560 38.00 38.00 37.25 37.50 7,679,500 288,602,975
29/11/2560 38.50 38.50 38.00 38.00 6,297,900 240,568,650
28/11/2560 37.50 38.50 37.25 38.50 5,991,600 228,839,875
27/11/2560 37.75 38.00 37.25 37.50 4,067,500 152,917,750
24/11/2560 38.50 38.75 37.50 37.75 7,159,300 271,728,500
23/11/2560 38.50 38.75 38.25 38.50 6,128,700 235,951,500
22/11/2560 37.75 38.75 37.50 38.25 13,560,400 518,805,275
21/11/2560 37.75 38.00 37.25 37.50 6,905,600 258,777,750
20/11/2560 37.50 38.00 37.25 37.75 13,683,800 514,240,375
17/11/2560 37.50 37.50 36.75 37.25 14,928,400 554,243,725
16/11/2560 37.25 37.50 36.75 37.25 11,617,700 430,708,300
15/11/2560 37.75 37.75 37.00 37.25 10,847,200 404,763,050
14/11/2560 38.50 38.75 37.25 37.50 20,734,700 783,158,350
13/11/2560 38.75 39.25 38.75 38.75 4,967,400 193,793,675
10/11/2560 39.25 39.50 39.00 39.00 6,940,800 272,053,850
09/11/2560 39.75 40.00 39.50 39.50 4,008,300 158,815,050
08/11/2560 39.75 40.00 39.50 39.50 4,524,000 179,660,775
07/11/2560 40.25 40.25 39.75 40.00 6,061,000 242,300,825
06/11/2560 40.25 40.25 39.50 40.00 6,313,100 251,821,725
03/11/2560 39.75 40.25 39.50 40.25 5,136,000 205,233,750
02/11/2560 40.25 40.50 39.50 39.50 16,473,200 655,512,675
01/11/2560 42.00 42.25 40.00 40.50 18,237,800 745,846,550

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

39.00
THB
+1.00 (2.63%)

ปรับปรุงเมื่อ: 14.12.2560 | 12:29:59

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

10,403,200

ราคาเปิด

38.50

วันก่อนหน้า

38.00

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

39.25 / 1,785,900

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

39.00 / 637,500

ช่วงราคาระหว่างวัน

38.25 - 39.25

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

31.75 - 44.50

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
ราคาซื้อ
ราคาขาย
% คอมมิชชั่น
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%