กิจกรรมล่าสุด

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

37.75
THB
-1.00 (-2.58%)

ปรับปรุงเมื่อ: 22.08.2560 | 16:36:51

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

7,248,900

ราคาเปิด

38.75

วันก่อนหน้า

38.75

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

38.00 / 760,600

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

37.75 / 223,700

ช่วงราคาระหว่างวัน

37.25 - 38.75

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

28.25 - 39.25

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก
/
/
To
/
/
ราคาย้อนหลัง จาก 03 กรกฎาคม 2560 ถึง 22 สิงหาคม 2560
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24/07/2560 to 07/08/2560)
34.25 36.75 34.00 36.25 66,599,400 2,350,658,650
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23/06/2560 to 21/07/2560)
33.75 34.50 32.75 34.00 64,164,500 2,156,734,875
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22/08/2560 38.75 38.75 37.25 37.75 7,248,900 274,119,625
21/08/2560 38.50 39.25 38.25 38.75 8,352,800 323,800,925
18/08/2560 38.25 38.25 37.75 38.25 5,632,200 214,148,950
17/08/2560 37.50 38.75 37.25 38.75 11,057,900 421,010,175
16/08/2560 36.50 37.50 36.25 37.50 13,137,400 486,213,100
15/08/2560 36.00 36.50 35.75 36.25 5,097,200 183,971,750
11/08/2560 35.50 36.00 35.00 35.75 6,065,100 215,281,775
10/08/2560 36.00 36.25 35.25 36.25 9,295,900 331,596,475
09/08/2560 36.50 36.75 36.00 36.00 4,284,700 155,608,625
08/08/2560 36.25 36.75 35.75 36.50 5,739,100 208,195,400
07/08/2560 36.50 36.75 36.25 36.25 2,752,000 100,439,075
04/08/2560 36.00 36.50 35.75 36.50 7,901,700 286,712,200
03/08/2560 36.00 36.00 35.50 36.00 4,431,400 158,913,625
02/08/2560 35.50 36.00 35.25 35.75 9,560,800 340,719,700
01/08/2560 35.00 35.50 34.75 35.50 3,226,300 113,732,450
31/07/2560 35.25 35.50 34.75 34.75 3,416,600 119,640,325
27/07/2560 34.75 35.50 34.50 35.00 4,722,200 165,346,675
26/07/2560 35.00 35.00 34.25 34.75 5,886,400 203,884,250
25/07/2560 35.00 35.50 34.50 34.75 9,656,200 337,127,575
24/07/2560 34.25 35.25 34.00 35.00 15,045,800 524,142,775
21/07/2560 34.25 34.25 34.00 34.00 3,405,600 116,182,600
20/07/2560 34.25 34.50 33.75 34.00 6,485,900 221,387,475
19/07/2560 33.50 34.25 33.25 34.25 8,816,900 299,146,525
18/07/2560 33.25 33.75 33.25 33.25 2,506,400 83,871,125
17/07/2560 33.50 33.50 33.25 33.25 1,588,900 52,989,675
14/07/2560 33.25 33.50 33.25 33.25 1,781,600 59,339,300
13/07/2560 33.50 33.50 33.00 33.00 1,543,300 51,275,050
12/07/2560 33.25 33.50 33.00 33.25 1,764,700 58,818,775
11/07/2560 33.00 33.50 33.00 33.25 2,084,000 69,191,775
07/07/2560 33.00 33.00 32.75 32.75 3,050,700 100,244,750
06/07/2560 33.50 33.50 33.00 33.00 4,189,600 139,151,425
05/07/2560 33.75 33.75 33.50 33.75 2,107,300 70,908,450
04/07/2560 33.50 33.75 33.25 33.50 1,642,600 55,078,925
03/07/2560 33.50 33.75 33.25 33.50 2,499,900 83,643,075

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

37.75
THB
-1.00 (-2.58%)

ปรับปรุงเมื่อ: 22.08.2560 | 16:36:51

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

7,248,900

ราคาเปิด

38.75

วันก่อนหน้า

38.75

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

38.00 / 760,600

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

37.75 / 223,700

ช่วงราคาระหว่างวัน

37.25 - 38.75

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

28.25 - 39.25

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
ราคาซื้อ
ราคาขาย
% คอมมิชชั่น
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%