ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

41.50
THB
-1.25 (-2.92%)

ปรับปรุงเมื่อ: 19.10.2560 | 16:38:06

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

13,440,100

ราคาเปิด

42.75

วันก่อนหน้า

42.75

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

41.75 / 182,400

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

41.50 / 960,400

ช่วงราคาระหว่างวัน

41.50 - 42.75

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

30.25 - 44.50

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก
/
/
To
/
/
ราคาย้อนหลัง จาก 01 กันยายน 2560 ถึง 19 ตุลาคม 2560
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21/09/2560 to 04/10/2560)
38.50 42.75 37.50 42.00 137,455,100 5,472,941,450
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24/08/2560 to 20/09/2560)
37.75 39.00 37.25 38.25 162,733,100 6,230,118,225
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19/10/2560 42.75 42.75 41.50 41.50 13,440,100 565,082,850
18/10/2560 43.00 43.25 42.50 42.75 7,780,400 333,137,475
17/10/2560 43.50 44.50 42.75 43.00 14,267,500 620,960,175
16/10/2560 42.50 43.75 42.25 43.25 19,251,800 828,420,025
12/10/2560 41.50 42.25 41.50 42.00 10,657,100 447,836,075
11/10/2560 42.00 42.00 41.25 41.50 7,934,200 330,445,400
10/10/2560 42.50 42.50 40.75 41.75 18,964,400 786,581,125
09/10/2560 42.50 42.75 42.00 42.50 6,480,500 274,445,275
06/10/2560 41.75 42.75 41.75 42.50 9,864,600 418,383,775
05/10/2560 41.75 42.00 41.25 41.75 6,849,800 285,634,525
04/10/2560 42.75 42.75 41.75 42.00 12,690,800 535,089,650
03/10/2560 42.00 42.75 41.50 42.75 14,577,200 613,649,825
02/10/2560 40.25 42.00 40.25 42.00 17,002,000 702,628,600
29/09/2560 39.75 40.00 39.50 40.00 8,927,800 355,247,775
28/09/2560 38.75 40.00 38.75 39.50 23,824,400 941,051,825
27/09/2560 38.75 39.00 38.50 38.75 5,893,200 228,431,175
26/09/2560 39.00 39.25 38.50 39.00 13,789,300 535,993,775
25/09/2560 38.00 39.00 38.00 38.75 15,116,400 583,022,450
22/09/2560 37.75 38.25 37.50 37.75 5,935,900 224,980,475
21/09/2560 38.50 38.75 37.50 37.75 19,698,100 752,845,900
20/09/2560 38.00 38.50 37.75 38.25 5,507,500 210,322,800
19/09/2560 38.25 38.25 37.50 37.75 3,802,500 143,749,075
18/09/2560 38.00 38.25 37.75 38.00 4,140,000 157,388,250
15/09/2560 38.00 38.00 37.50 38.00 4,004,500 151,515,625
14/09/2560 37.25 38.00 37.25 38.00 4,332,900 163,659,300
13/09/2560 38.00 38.00 37.25 37.25 6,751,300 253,650,275
12/09/2560 37.50 38.00 37.25 38.00 6,327,500 238,713,350
11/09/2560 38.50 39.00 38.25 38.50 20,680,000 798,698,400
08/09/2560 38.75 38.75 38.00 38.25 15,177,300 580,904,050
07/09/2560 38.50 39.00 38.25 38.50 9,662,200 372,561,475
06/09/2560 38.50 39.00 38.25 38.50 7,987,200 309,000,000
05/09/2560 38.00 38.75 38.00 38.50 6,130,900 235,808,825
04/09/2560 38.25 38.50 38.00 38.25 7,618,900 291,294,675
01/09/2560 38.50 39.00 38.25 38.25 17,932,100 692,314,750

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

41.50
THB
-1.25 (-2.92%)

ปรับปรุงเมื่อ: 19.10.2560 | 16:38:06

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

13,440,100

ราคาเปิด

42.75

วันก่อนหน้า

42.75

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

41.75 / 182,400

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

41.50 / 960,400

ช่วงราคาระหว่างวัน

41.50 - 42.75

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

30.25 - 44.50

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
ราคาซื้อ
ราคาขาย
% คอมมิชชั่น
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%